40% ludzkości nie słyszało o zmianach klimatycznych

Aż 40% dorosłych nigdy nie słyszało o zmianach klimatycznych – wskazuje badanie przeprowadzone przez naukowców z Yale.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w 119 krajach świata wskazują, jakie czynniki wpływają na świadomość w zakresie zmian klimatycznych. Badanie pokazało uderzający kontrast pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. W Ameryce Północnej, Europie i Japonii ponad 90% społeczeństwa ma świadomość postępujących zmian klimatycznych. Jednak w wielu krajach rozwijających się stosunkowo niewielki procent kiedykolwiek słyszał o zmianach klimatycznych, choć wiele osób deklarowało, że obserwuje zmiany lokalnych wzorców pogodowych.

– Badanie pokazało, że generalnie 49% światowej populacji nigdy nie słyszało o zmianach klimatycznych. Wskaźnik ten rośnie do ok. 65% w krajach rozwijających się, takich jak np. Egipt, Bangladesz czy Indie – mówi Anthony Leiserowitz, kierownik badań prowadzonych na Uniwersytecie Yale.

Badania pokazały, że świadomość zmian klimatycznych ma ścisły związek z poziomem wykształcenia. Jednak w krajach takich jak USA oprócz edukacji kluczowe jest także zaangażowanie społeczne.