5. Obrona interesów przyjaciela pod jego nieobecność.

Nawet jeśli przyjaciel nie ma szansy dowiedzieć się o naszym bohaterskim zachowaniu. Na przykład nie pozwalamy za jego plecami mówić o nim źle.

 

6. Dzielenie się z przyjacielem swoim szczęściem i sukcesami

I cieszenie się z jego sukcesów, jakby i nas dotyczyły. Uwaga! Sytuacja komplikuje się, gdy sukces dotyczy dziedziny, na której i nam zależy, w której i my chcemy się wykazać. Wtedy mogą się pojawić mieszane uczucia. Warto zadbać, by negatywne emocje nie przeważyły.