System rozszerzonej rzeczywistości umożliwi wykładowcy widzenie symboli, które wskażą, czy student zrozumiał treść wykładu czy też ma wątpliwości.

"Symbole te są aktywowane przez uczniów za pośrednictwem ich telefonów komórkowych i służą do tego, by powiedzieć profesorowi, że nie rozumie się treści wykładu, poprosić o powtórzenie lub pokazać, że nie zna się odpowiedzi na zadane przez wykładowcę pytanie - mówi Telmo Zarraonandia z Uniwersytetu Carlosa III w Madrycie. 

Patrząc na symbol wyświetlany nad głową każdego studenta profesor zauważy dokładnie to, co student chce mu zakomunikować - twierdzą naukowcy.

System daje studentom nowy sposób komunikowania się i kontaktu z profesorami zarówno bezpośrednio i prywatnie, bez przerywania zajęć.

"Kanał, który stworzyliśmy pomoże przezwyciężyć problemy nieśmiałości czy lęku wypowiadania się przed klasą" - mówi Telmo Zarraonandia.