Aplikacja usprawni komunikację studentów i profestorów?

Inteligentne okulary mają podpowiedzieć profesorom, czy studenci zrozumieli ich wykład

System rozszerzonej rzeczywistości umożliwi wykładowcy widzenie symboli, które wskażą, czy student zrozumiał treść wykładu czy też ma wątpliwości.

“Symbole te są aktywowane przez uczniów za pośrednictwem ich telefonów komórkowych i służą do tego, by powiedzieć profesorowi, że nie rozumie się treści wykładu, poprosić o powtórzenie lub pokazać, że nie zna się odpowiedzi na zadane przez wykładowcę pytanie – mówi Telmo Zarraonandia z Uniwersytetu Carlosa III w Madrycie. 

Patrząc na symbol wyświetlany nad głową każdego studenta profesor zauważy dokładnie to, co student chce mu zakomunikować – twierdzą naukowcy.

System daje studentom nowy sposób komunikowania się i kontaktu z profesorami zarówno bezpośrednio i prywatnie, bez przerywania zajęć.

“Kanał, który stworzyliśmy pomoże przezwyciężyć problemy nieśmiałości czy lęku wypowiadania się przed klasą” – mówi Telmo Zarraonandia.