Atom dzieli Polaków

Wciąż obawiamy się elektrowni jądrowych – prawie połowa obywateli nie zgadza się na budowę takiej siłowni.

Polacy wciąż niechętnie myślą o budowie elektrowni atomowej. Z badania SMG/KRC przeprowadzonego na zlecenie portalu Money.pl wynika, że budowie elektrowni jądrowej sprzeciwia się ponad 47 procent badanych. Nowego w Polsce źródła energii chciałoby 42 procent. Ta część pytanych nie ma też w większości (73 procent) nic przeciwko temu, aby elektrownia stała w pobliżu – mniej niż sto kilometrów od miejsca zamieszkania. Tylko 18 procent z grupy popierającej elektrownie atomowe obawiałoby się negatywnych skutków przebywania w pobliżu reaktora. Niechęć społeczeństwa do budowy elektrowni wciąż jest jednym z głównych problemów na drodze do realizacji tego projektu zapowiadanego już przez rząd. h.k.