Awaria na ISS do natychmiastowej naprawy

Awaria dwóch systemów chło­dze­nia na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Ko­smicz­nej (ISS) wymaga natychmiastowej naprawy i co najmniej dwóch spacerów w przestrzeń kosmiczną – informuje NASA.
Awaria na ISS do natychmiastowej naprawy

Amerykańska agencja kosmiczna informuje, że naprawa systemów chłodzenia będzie wymagała serii awaryjnych wyjść w przestrzeń kosmiczną. 

Wymiana uszkodzonego modułu pompy wymaga pracy dwóch astronautów – i trzech spacerów kosmicznych. Pierwszy z nich ma się odbyć w sobotę. Połowa układu chłodzenia została automatycznie zamknięta w zeszłym tygodniu po wykryciu panujących tam nieprawidłowych temperatur.

Przedstawiciele NASA informują, że sytuacja jest poważna, ale nie zagrażające życiu astronautów. Jed­nak w związ­ku z awa­rią astro­nau­ci mu­sie­li od­łą­czyć zbędne urzą­dze­nia, m.in. nie mogli kontynuować swoich badań.