Bańko Stanisława – przekazywanie lekarst więźniom obozu

Stanisława Bańko działała w konspiracyjnych oddziałach ZWZ-AK. Do jej zadań należało m.in. przekazywanie lekarstw więźniom KL Auschwitz