Przeciwnicy nowej ustawy podkreślają, że dzieci nie są w stanie podejmować tak poważnych decyzji. W sąsiedniej Holandii dzieci mogą zadecydować o swojej śmierci od 12 roku życia, jeśli zgadzają się na to także ich rodzice. 

Eutanazja jest legalna w Belgii od 2002 roku.

Dzieci w Belgii będą mogły podjąć decyzję o eutanazji pod warunkiem, że: będą świadome tej decyzji, decyzja zostanie zaakceptowana przez rodziców dziecka oraz lekarzy prowadzących, dziecko cierpi na śmiertelną chorobę, dziecko doświadcza ogromnego bólu i nie istnieją żadne środki, które mogłyby go uśmierzyć.