Białowieski Park Narodowy urośnie?

Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska planują powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Według najnowszej koncepcji przedstawionej przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana, Białowieski Park Narodowy ma być w przyszłości trzy razy większy niż obecnie. Dzięki temu, ponad połowa Puszczy Białowieskiej na terenie Polski stałaby się parkiem narodowym, a powierzchnia chroniona wzrosłaby z 10,5 tysiąca hektarów do 30 tys. hektarów. W całości przestałoby istnieć Nadleśnictwo Białowieża, zmniejszyłoby się Nadleśnictwo Browsk. Po polskiej stronie granicy znajduje się 62,6 tys. hektarów Puszczy Białowieskiej. Propozycję przygotowaną w Ministerstwie Środowiska muszą teraz zaakceptować lokalne samorządy. Gminy z powiatu hajnowskiego będą musiały same zdecydować, czy chcą powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Gdyby doszło do powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego miejscowe gminy otrzymałyby w różnej formie łącznie około 200 milionów złotych. W powiększonym parku narodowym ustałaby konieczność dokarmiania białowieskiego stada żubrów. Zaprzestano by także ich regulacyjnego odstrzału. Propozycja powiększenia parku została zaprezentowana podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Białowieski Park Narodowy jest najstarszym polskim parkiem narodowym. Figuruje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. h.k.