Biografia Adolfa Hitlera

Losy Adolfa Hitlera opisane od najmłodszych lat. Podjęta jest próba analizy czynników kształtujących jego charakter i poglądy, których skutki doświadczyła cała Europa i Świat w latach 1939-1945.