Budowa dróg a stan lasów Amazonii

Badania brazylijskiej Amazonii ujawniły, że ponad 30 tys. mil dróg – główna przyczyna wycinki lasów i wymierania zwierząt na tych terenach – powstało zaledwie w ciągu trzech lat.

Zdaniem naukowców z Imperial College London, sposób w jaki powstają drogi na terenie puszczy amazońskiej nadal nie jest do końca poznany i zrozumiały, a badania, jakie przeprowadzili, pozwoli w przyszłości zapobiec gwałtownej wycince drzew. 

Nowe badania wskazują, że nawet jeśli drogi zajmują zaledwie 2% powierzchni danego obszaru, ich efekt ekologiczny może być odczuwany na 10-krotnie większej powierzchni.

Okazuje się, że znając plany budowy dróg oraz czas, w jakim mają powstać, można przewidzieć przebieg deforestacji. – Obecnie sieć drogowa to wielka niewiadoma, dlatego też nie znamy przyszłości tego regionu świata – mówi jeden z autorów, Rob Ewers z Imperial College London.

Naukowcy wykorzystali mapy drogowe i zdjęcia satelitarne do śledzenia zmian w brazylijskiej Amazonii sieci drogowej w latach 2004 i 2007. Na tej podstawie zaobserwowali, że drogi rozprzestrzeniają się najszybciej w regionach o wysokim wzroście gospodarczym i na obszarach, na których powstają nowe osiedla. Ale gdy dany region posiada już rozległą sieć drogową, tempo rozbudowy zwalnia.

 

 

Badanie, opublikowane w “Regional Environmental Change”.