Co sprawia, że płaczemy podczas krojenia cebuli?

Po przekrojeniu cebuli, z wchodzących w jej skład aminokwasów zawierających siarkę powstaje lotny związek chemiczny – S-tlenek tiopropanalu. Gdy wraz z powietrzem dotrze on do oczu i rozpuści się w płynie łzowym, powstaje m.in. kwas siarkowy – substancja drażniąca, którą organizm próbuje rozcieńczyć produkując łzy.