Co szokuje w nagrobku Kazimierza Jagiellończyka?

Na wyrzeźbionym na nagrobku ciele króla, na jego piersi jest medalion spinający poły koronacyjnego płaszcza, który zawiera przedstawienie rodzącej kobiety. Wit Stwosz w ten sposób chciał zasugerować, że wprawdzie król zamarł, ale pozostawił po sobie utalentowane dzieci, które przedłużą dynastię i dobrobyt kraju.