Co to jest ogródek Adonisa?

Są to kwiaty, które szybko rosną i równie szybko więdną. Przypominają one przemijającą młodość, tak jak rośliny, którymi w czasie Adonii ozdabiano figurki Adonisa – mitycznego kochanka Afrodyty, symbolizującego umieranie i odradzanie się przyrody. Dziś nazywamy tak w przenośni rzecz, która łatwo niszczeje, przemija.