Co to jest paradoks?

Nazywamy tak zaskakujące sformułowanie albo twierdzenie, które, choć pozornie opiera się na poprawnych założeniach, prowadzi do sprzecznych i fałszywych wniosków, przeczy zdrowemu rozsądkowi. Słowo paradoks pochodzi z greki – paradoksos i oznacza nieoczekiwany, nieprawdopodobny, zadziwiający.

Więcej:News