Coaching międzykulturowy w Akademii Leona Koźmińskiego

Jako patron medialny zapraszamy na ciekawe seminarium w Centrum Coachingu ALK!

Globalizacja, funkcjonowanie wirtualnych zespołów, zderzania i odkrywanie różnic kulturowych powodują konieczność wsparcia dla uczestników tych procesów. Coaching jako metoda wspierająca pracowników pozwala budować siłę wszystkich uczestników jednocześnie pozostawiając miejsce dla własnej tożsamości i różnorodności.

Uczestnicy seminarium „COACHING MIĘDZYKULTUROWY” będą mieli okazję poznać konkretne przypadki zastosowania coachingu międzykulturowego w praktyce oraz usłyszeć o trudnościach i ważnych elementach wdrożeń. Coraz bardziej jesteśmy świadomi wpływu różnic kulturowych na styl zarządzania, sposób prowadzenia biznesu i komunikacji w zespołach.

W czasie Seminarium, na konkretnych przykładach i w czasie warsztatów dowiesz się, jak wykorzystać różne aspekty kultury do rozwoju świadomości kulturowej menadżerów, skutecznej pracy w zespołach międzynarodowych oraz wspierania kulturowych zmian w organizacji.

Podczas spotkania odbędzie się także panel dyskusyjny na temat: “Jak wspierać liderów zarządzających wielokulturowymi zespołami wirtualnymi w komercyjnych i charytatywnych organizacjach”. Ekspertami w rozmowie będą: prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, Żaneta Leduchowska, Monika Chutnik, Bożena Wujec.
 
Szczegółowy program seminarium jest dostępny na stronie: http://www.kozminski.edu.pl.

Zapisy na to wydarzenie na stronie: http://form.jotformpro.com/form/22411840242946.