Czas się wydłuży

2008 rok wydłuży się o jedną dodatkową, przestępną sekundę dodaną tuż przed Nowym Rokiem.

Mimo, że 2008 rok jest rokiem przestępnym, a w lutym w kalendarzu przybył jeden dzień – 29 lutego, to naukowcom wciąż się coś nie zgadza. Dlatego uznali, że 31 grudnia tego roku o godzinie 23:59:59 dodadzą jedną sekundę do Uniwersalnego Czasu Koordynowanego. Taka przestępna sekunda jest dodawana, aby zapewnić stan, w którym Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 czasu UTC, z dokładnością nie mniejszą niż 0,9 sekundy. Za okazjonalne dodawanie lub odejmowanie przestępnej sekundy odpowiada International Earth Rotation Service (IERS). Od 1972 roku naukowcy dodali już 24 przestępne sekundy. Dodawane są one w różnych odstępach – raz na sześć miesięcy, lub nawet raz na siedem lat. h.k.