Czemu człowiek kichając zamyka oczy?

Praktycznie nie da się kichnąć z otwartymi oczami, a nawet nie powinno się tego robić. Zamykamy oczy, aby uchronić je przed bardzo dużym ciśnieniem, które wytwarza się w zatokach podczas kichnięcia (szacuje się, ze powietrze wylatujące z dróg oddechowych podczas kichnięcia dochodzi nawet do 170 km/godz.).