Czemu torby foliowe szeleszczą?

Charakterystyczne dźwięki wydają tylko niektóre opakowania z tworzyw sztucznych

Zależy to od typu polimeru, z którego zostały wyprodukowane. Najczęściej stosowaną substancją jest polietylen (oznaczany symbolem PE). Może on występować w kilku odmianach, różniących się od siebie gęstością. HDPE zbudowany jest z nierozgałęzionych łańcuchów polietylenu, które są ze sobą mocno powiązane siłami oddziaływania międzycząsteczkowego. W efekcie folia jest sztywna – gdy poddamy ją działaniu jakiejś siły (np. potrząśniemy), powstają naprężenia, których rozładowanie powoduje powstawanie charakterystycznych dźwięków. Natomiast LDPE, w którego skład wchodzą rozgałęzione, słabo powiązane łańcuchy polimerowe, jest miękki i plastyczny, i to właśnie z niego produkowane są  nieszeleszczące opakowania.

Więcej:nauka