Czy bateria może wybuchnąć?

Oczywiście bateria może wybuchnąć. W przypadkach, gdy niewłaściwie się z nią obchodzimy – na przykład uporczywie próbując naładować baterię, która nie jest do tego przeznaczona lub doprowadzając do zwarcia biegunów, możliwy jest wybuch baterii.