Czy bliźniacy mają dokładnie taki sam głos?

Głos to indywidualna cecha każdego człowieka. Jest niepowtarzalny, podobnie jak linie papilarne.

Głos posiada biometryczne cechy behawioralne – np. akcent lub sposób wypowiadania określonych słów – które związane są przede wszystkim z budową narządu fonacyjnego i artykulacyjnego, pewnymi przyzwyczajeniami nabytymi w trakcie nauki mówienia, a także z umiejętnością posługiwania się danym językiem. Głos zależy też od stanu zdrowia, uwarunkowań kulturowych, języka narodowego i wielu innych. Wszystko to powoduje, że u bliźniąt głos może być co prawda podobny, ale nigdy nie będzie taki sam. ˜

Odpowiada: dr hab. med. Agata Szkiełkowska, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Czytaj więcej: