Czy istnieją komórki bez jąder?

W organizmie zdrowego człowieka takie właściwości mają głównie erytrocyty, czyli czerwone krwinki.

Powstają one w szpiku kostnym z jądrzastych komórek, zwanych erytroblastami. W trakcie dojrzewania ich jądro – podobnie jak większość innych organelli – jest wyrzucane poza komórkę.

W rezultacie powstaje tzw. retikulocyt, czyli młoda krwinka czerwona, zawierająca w cytoplazmie ostatnie nieliczne ziarnistości (resztki rybosomalnego RNA). Po ich zniknięciu staje się „pełnoprawnym” erytrocytem. Brak jądra oznacza, że komórki te nie mogą się dzielić i giną po ok. 100–120 dniach. Dlatego szpik kostny produkuje około 2 mln erytrocytów na sekundę.