Czy istnieją polskie Noble?

Tak nazywa się przyznawane od 19 lat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). To najpoważniejsze nagrody naukowe w Polsce. Otrzymują je polscy uczeni za osiągnięcia i odkrycia z ostatnich czterech lat, które stanowią istotny wkład w postęp cywilizacyjny i zapewniający Polsce miejsce w nauce światowej.