Czy kiedykolwiek w historii Adolf Hitler spotkał się osobiście z Józefem Stalinem?

Istnieją dokumenty, które odpisują spotkanie Hitlera ze Stalinem, chociaż nie jest ono potwierdzone przez żadnego świadka. Dokumentem tym jest raport FBI napisany dla prezydenta USA F.D. Roosevelta. Według tego dokumentu Hitler spotkał się ze Stalinem 17 października 1939 roku we Lwowie.