Czy któraś z polskich królowych była matką więcej niż jednego monarchy?

Żona Kazimierza Jagiellończyka Elżbieta Rakuszanka (1436–1505) urodziła 13 dzieci. Aż trzech jej synów zasiadło na tronie Rzeczypo-spolitej: Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt I Stary. Czwarty syn, Władysław II Jagiellończyk, został koronowany na króla Czech (1471) i Węgier (1490). Już to wystarczyło, by nadano jej przydomek „matka królów”. Dobrze powodziło się też jej córkom. Zofia została żoną elektora brandenburskiego Fryderyka i matką przyszłego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna. Jadwigę wydano za władcę Bawarii, Barbarę za margrabiego Miśni, Annę za księcia pomorskiego Bogusława. Monarsza rodzina wpisała się również w historię Kościoła. Najmłodszy syn Fryderyk wybrał karierę duchowną, którą zwieńczył tytułem arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Jego starszy brat Kazimierz zasłynął z wyjątkowej prawości charakteru; po przedwczesnej śmierci został uznany za świętego.