Czy ktoś profesjonalnie szuka kosmitów?

Od września 1959 r. funkcjonuje projekt SETI (Search for Extra-Terrestial Intelligence – poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej), czyli wielkie przedsięwzięcie naukowe, polegające na poszukiwaniu w przestrzeni kosmicznej sygnałów radiowych lub świetlnych, które, być może, nadały kiedyś jakieś istoty pozaziemskie.