Czy łosie chorują na reumatyzm?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie może być jednoznaczna.

Termin „reumatyzm” jest potocznie używany do opisu całej grupy schorzeń związanych ze stawami. Czytelniczka nie precyzuje, o którą dokładnie chorobę jej chodzi. Problemem jest również specyfika gatunku, którego dotyczy pytanie. Łoś jest zwierzęciem dziko żyjącym, następstwem czego jest brak stosownych danych w literaturze. Jednak badania przeprowadzone w USA w 2013 roku wykazały zmiany w ciele łosi post mortem.

Autorzy badań donoszą, że u zwierząt powyżej dziewiątego roku życia występowała choroba zwyrodnieniowa i dotyczyła wyłącznie stawów biodrowych i międzykręgowych (głównie w okolicy odcinka krzyżowego i lędźwiowego kręgosłupa). Możemy więc dobitnie stwierdzić, że łosie chorują na zwyrodnieniową chorobę stawów i są na to dowody naukowe. A ponieważ jak cała gromada ssaków posiadają układ odpornościowy funkcjonujący w podobny sposób, wolno domniemywać, że inne jednostki chorobowe kryjące się pod ogólnym terminem „reumatyzm” mogą również występować u tego gatunku.

DR MICHAŁ ZAŁĘCKI Katedra Anatomii Zwierzat, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie