Zjawisko to występuje tylko w pewnym zakresie. Dorośli zapamiętują informacje, przyporządkowując je nieświadomie do poznanych wcześniej kategorii. Natomiast niemowlęta w wieku pięciu miesięcy zwracają uwagę głównie na szczegóły. W przeprowadzonych na Ohio State University testach pamięciowych premiujących tę umiejętność maluchy uzyskały wynik 31 proc., podczas gdy dorośli udzielali prawidłowych odpowiedzi tylko w 7 proc. przypadków.