Czy można mieć oczy większe od mózgu?

Takie proporcje występują u wyraków. Ich wielkie ślepia, każde średnicy ok. 1,6 cm, mają większą objętość niż ich mózgoczaszka czy żołądek. Dlatego wyraki wiodą prym wśród ssaków, jeśli chodzi o wielkość oczu w stosunku do rozmiarów ciała. Inną ciekawostką jest to, że ich ślepia są skierowane do przodu, a gałka oczna jest nieruchoma. Mogłoby się więc wydawać, że wyraki są przez to bardziej narażone na ataki drapieżników, które mogą zajść je od tyłu czy z boku. Jednak zwierzęta te, podobnie jak sowy, potrafią obrócić głowę niemal o 180 stopni – w obydwu kierunkach!