Czy można przeżyć wybuch bomby atomowej, znajdując się w epicentrum?

Odpowiedź na takie pytanie musi brzmieć: nie.

Nawet najbardziej odporne organizmy ziemskie (czy to ekstremofilne bakterie, np. bardzo odporna bakteria Deinococcus radiodurans, czy znoszące wszystko niesporczaki) nie są w stanie przetrwać eksplozji nuklearnej. W czasie wybuchu bomby atomowej temperatura epicentrum sięga 100 mln st. C (10 000 razy więcej niż temperatura panująca na powierzchni Słońca), a wokół rozchodzi się fala uderzeniowa, poruszająca się 100-krotnie szybciej niż dźwięk. Powoduje to olbrzymią kompresję i rozgrzanie powietrza (aż do 30 000 stopni C) oraz jego jonizację.

Ostatnim z zabójczych efektów wybuchu jądrowego jest opad radioaktywny, również śmiercionośny dla wszystkich organizmów, ponieważ powoduje nieodwracalne zniszczenia między innymi w strukturze DNA. Wspomniane efekty wybuchu jądrowego skutecznie unicestwią wszystkie organizmy znajdujące się w jego epicentrum.˜

Odp. dr Łukasz Kaczmarek, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu