Czy można wstąpić do zakonu po zawarciu związku małżeńskiego?

W kościele katolickim kapłaństwo, jak również życie konsekrowane wykluczają się z sakramentem małżeństwa, z uwagi na fakt ślubów czystości składanych przez księży. Jednakże możliwa jest tak zwana służba świecka, czyli działanie w kościele i na jego rzecz bez święceń kapłańskich.