Czy można wyhodować zwierzę tak inteligentne jak człowiek?

Istnieją dwie metody, które badacze mogliby wykorzystać, by dokonać czegoś takiego.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, ze się nie da, jednak do tej pory nikomu się nie udało. Istnieją dwie metody, które badacze mogliby wykorzystać, by dokonać czegoś takiego.

Jedna to metoda selekcji, która opierałaby się na wybieraniu zwierząt wykazujących najwyższy poziom inteligencji i krzyżowaniu ich ze sobą. Byłby to długotrwały proces, który nie dawałby gwarancji sukcesu.

Alternatywą jest transgeniczność, czyli metoda opierająca się na inżynierii genetycznej i wbudowywaniu w genom organizmu obcego DNA. Największym problemem jest jednak to, że naukowcom nie udało się do tej pory wyróżnić genu ani grupy genów, które w ludzkim organizmie są odpowiedzialne za rozwiniętą inteligencję. Wniosek jest taki: pomimo że znamy szlak, którym należy podążać, to do osiągnięcia celu jeszcze daleko. ˜

Odp. Dr Katarzyna Fiszdon, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW

Czytaj więcej: