Czy muszle mogą być cenniejsze od złota?

Czy muszle mogą być cenniejsze od złota?

Zdarzało się, że kolekcjonerzy płacili za najbardziej niezwykłe okazy bajońskie sumy. Sprowadzona po raz pierwszy do Europy w 1786 r. przez kapitana Jamesa Cooka muszla Malleus albus została sprzedana za 4 gwinee (dawne monety angielskie zawierające prawie 8 gramów czystego złota). Był to wówczas majątek, o czym zresztą świadczyły późniejsze próby podrabiania tego okazu. Do najdroższych muszli w XVIII w. należały również krętoschody (Epitonium scalare) – cesarz Niemiec Franciszek I zapłacił za jeden z okazów równowartość 20 tys.
dzisiejszych dolarów.