Czy muzułmanin z Mekki musi odbyć do niej pielgrzymkę?

Wyznawca islamu ma obowiązek, o ile warunki mu na to pozwalają, odbyć pielgrzymkę nawet w sytuacji, gdy mieszka w Mekce. Nie chodzi bowiem o pielgrzymkę do samego miasta, ale o udanie się do kompleksu świątyni położonego na jego terenie i odbycie określonych rytuałów religijnych w określonym czasie. Mieszkaniec Mekki nie musi specjalnie wydłużać sobie drogi, chodzi o sam fakt uczestniczenia w pielgrzymce.

Odpowiada Musa Czachorowski, rzecznik prasowy muftiego RP