Czy noworodek odróżnia dźwięki z każdego języka świata?

Tak, noworodek potrafi odróżnić ludzką mowę od innych dźwięków, a nawet brzmienie ojczystego języka od obcego. Dzieje się tak dlatego, że każdy język posiada charakterystyczną dla siebie melodykę, która ułatwia niemowlęciu jego identyfikację.