Czy ryby bywają spragnione?

Ryby najprawdopodobniej nie odczuwają pragnienia – co nie oznacza, że nie piją i nie wydalają wody.

Ryby kostnoszkieletowe żyjące w wodach słonych, ze względu na wyższą zawartość soli w wodzie niż w płynach ustrojowych, stale tracą wodę przez skrzela i skórę. Z tego powodu zmuszone są do ciągłego „picia” i usuwania nadmiaru soli. Z kolei u ryb kostnoszkieletowych słodkowodnych jest odwrotnie – środowisko wodne nie zawiera tyle soli, co ciało ryby, w związku z tym gatunki słodkowodne muszą stale usuwać wodę dostającą się do organizmu. Woda wydalana jest głównie z moczem, a sole mineralne wchłaniane są przez skrzela i uzupełniane z pokarmem.

Odp. dr inż. Adam Tański, Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie