Oprócz węchu w odszukaniu i precyzyjnym zlokalizowaniu zdobyczy pomagają im również dobrze rozwinięte zmysły wzroku i słuchu. Doskonale słyszą dźwięki o niskiej częstotliwości, które świetnie rozchodzą się w wodzie. Mają także linię boczną, będącą narządem odbierającym drgania wody, a na pysku znajdują się elektroreceptory, tzw. ampułki Lorenziniego, pozwalające wykryć słabe pole elektryczne wytworzone przez poruszającą się ofiarę.

Brak jest danych jednoznacznie świadczących o tym, że rekiny reagują na rozpuszczony w wodzie mocz, nie można jednak tego całkowicie wykluczyć.
Prawdopodobieństwo, że mocz przyciągnie rekiny, staje się bardzo duże, jeśli z jakichkolwiek względów będzie zawierał nikłą choćby domieszkę krwi.