Czy skrzywienie kręgosłupa jest dziedziczne?

Tak, choć nie każde. Część przypadków skoliozyjest wywołana czynnikami „mechanicznymi”,np. różnicą długości kończyn.

Inny to tzw.skolioza idiopatyczna, występuje u zdrowychdzieci w okresie dojrzewania (w czasie wzmożonegowzrostu). Niedawno naukowcom udało sięzidentyfikować pierwszą wadę genetyczną zwiększającąryzyko wystąpienia takiego skrzywieniakręgosłupa. Pojawia się w genie CHD7, mającymkluczowe znaczenie dla funkcjonowania komórek.Badacze podejrzewają, że istnieją jeszczeinne geny związane ze skoliozą idiopatyczną.Odkrycie ich pozwoli na wczesne rozpoznawaniezagrożenia, stosowanie rehabilitacji i urządzeńortopedycznych, zanim dojdzie do poważnych deformacjikręgosłupa. Według statystyk medycznych,skolioza pojawia się u ok. 3 proc. dzieci.