Czy sok żołądkowy mógłby poparzyć człowiekowi skórę?

To żrąca substancja.

Krajowe Centrum Informacyjne – zajmujące się udzielaniem informacji o stosowanych w przemyśle chemikaliach – podaje, że „mieszaninę uważa się za działającą żrąco na skórę, jeżeli jej pH wynosi 2 lub mniej albo 11,5 lub więcej…”. Czy takowe wartości są osiągane w żołądku? Oczywi-ście. Arthur C. Guyton, autor znanego podręcznika fizjologii „Textbook of Medical Physiology”, pisze, że zakres pH soku żołądkowego mieści się w granicach od 1 do 3,5. A zatem mógłby poparzyć nam skórę.

Odpowiada: dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie