Czy śpiew kanarka ma wpływ na samicę?

Tak, samice kanarków są bardzo czułe na śpiew. Badania przeprowadzone przez naukowców z Wielkiej Brytanii pokazały, że pod wpływem bardziej namiętnych treli samice znoszą większe jajka. Badacze twierdzą, że śpiew może też skutkować zmianą płci embriona, lecz nie zostało to jeż dowiedzione naukowo.