Czy strach przed pająkami jest wrodzony?

Fobia pająków ma znaczenie ewolucyjne dla wszystkich ssaków.

Do dzisiaj naukowcy nie wypowiedzieli się jednoznacznie, czy lęk przed pająkami jest uwarunkowany kulturowo, czy ma charakter wrodzony. 

Z pewnością fobia pająków ma znaczenie ewolucyjne wspólne dla wszystkich ssaków – chcemy uniknąć ugryzienia, które niekiedy może być śmiertelne w skutkach. Częścią mózgu, która decyduje, czy na widok pająka wywołana zostanie odpowiedź lękowa, czy nie, jest ciało migdałowate.

Lęk może być też wyzwalany przez traumatyczne wspomnienia przechowywane w innej strukturze mózgu, jaką jest hipokamp, i aktywowany przez połączenia z ciałem migdałowatym. Tak więc dziecko wielokrotnie obserwujące przerażenie rodziców na widok pająka lub oglądające filmy, w których występował on w roli antybohatera, będzie reagowało w ten sam wyuczony sposób – strachem. Warto przy tym dodać, że nie można urodzić się lękliwym, ale raczej predysponowanym lub odpornym na strach i rozwój zaburzeń lękowych.

DR ANNA ZDANOWICZ, lekarz psychiatra, Poradnia Zdrowia Psychicznego Medsolver w Łodzi

Czytaj także: