Czy światło to materia?

Jest to trudne zagadnienie. Jednym z rozwiązań tego problemu jest teoria dualizmu korpuskularno-falowego, której twórcą jest Albert Einstein, według której ów dualizm jest cechą wielu obiektów fizycznych (np. światło), która polega na tym, że w pewnych sytuacjach zachowują się jakby były falami, a w innych sytuacjach jakby były cząstkami.