Ponad 50 mężczyzn zostało podzielonych na dwie grupy. W jednej znaleźli się ci, którzy w przeszłości zachowywali się agresywnie albo w inny sposób mieli kontakt z przemocą, w drugiej osoby bez takiego doświadczenia. Podczas oglądania brutalnych filmów uczestnicy „agresywni” reagowali inaczej niż „nieagresywni”.

Grupę „agresywną” charakteryzowała mniejsza aktywność obszarów mózgu odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji i samokontrolę (czyli tych znajdujących się w korze okołooczodołowej) niż u grupy „nieagresywnej”. W przypadku ludzi „nieagresywnych” podnosiło się ciśnienie krwi, u „agresywnych” nie wzrastało.