Czy u roślin występują nowotwory?

Tak, jednak nie prowadza one – inaczej niż w przypadku ludzi i zwierząt – do śmierci.

Zmiany nowotworowe występujące u roślin przyczyniają się raczej do powstania licznych guzów, narośli czy deformacji organów. Co ciekawe, dzięki ścianie komórkowej oraz z powodu braku układu krążenia w komórkach roślinnych nie obserwuje się u roślin złośliwych przerzutów komórek do innych części organizmu. Głównymi przyczynami występowania chorób nowotworowych u roślin są mutacje oraz obecność w genomie wirusowego lub bakteryjnego DNA, jednak nowotwory mogą być też skutkiem działalności owadów. Przykładem tego są występujące na liściach dębu galasy pojawiające się pod wpływem owadów z rodziny galasówkowatych. Inny roślinny nowotwór to choroba zwana guzowatością korzeni spowodowana przez bakterię Agrobacterium tumefaciens – powoduje ona nadmierny rozrost tkanki w postaci guzów m.in. na korzeniach.

Odpowiada: DR INŻ. ZOFIA NIZIOŁ-ŁUKASZEWSKA, Wydział Medyczny, Katedra Kosmetologii, WSIiZ w Rzeszowie