Czy w Polsce budowano piramidy?

Tak i spełniały one role grobowców, w których chowani byli przedstawiciele ówczesnych elit. Polskie piramidy, albo inaczej megality, wznoszone były przed ok. 3500 r. p.n.e. przez przedstawicieli ludów z tzw. kultury pucharów lejkowatych. Polskie megality odkryto na Kujawach, Pomorzu Zachodnim, a także na Kielecczyźnie, Wyżynie Lubelskiej i Dolnym Śląsku.