Czy w Polsce żyją cykady?

Cykady należą do pluskwiaków, do rodziny cykadowate, piewikowate (Cicadidae).

W Polsce żyje sporo gatunków należących do tej rodziny (ponad 500). Z rodzaju cykady (Cicadetta) znane są w Polsce dwa gatunki: Cykada podolska (Cicadetta podolica) – występuje na obszarze zaledwie kilku hektarów w dolinie Nidy, oraz cykada (piewik) gałązkowiec (Cicadetta montana), którą można spotkać głównie na południu Polski. Cykady są pod ochroną. Cykada podolska (samiec) wydaje głośne ostre przerywane dźwięki, siedząc w lipcu na łodygach roślin.

prof. dr hab. Anna Tomczyk, Katedra Entomologii Stosowanej SGGW