Czy wielożeństwo uznają tylko mormoni?

Na poliginię – wielożeństwo zezwalał kiedyż judaizm. W Starym Testamencie można znaleźć informację, że król Salomon miał aż 700 żon! Islam natomiast pozwala na posiadanie do 4 żon. Wielożeństwo jest całkiem powszechne w Afryce, m.in. u Masajów, Buszmenów, Afarów, Hotentotów.