Czy woda w Australii wiruje w przeciwnym kierunku?

Woda może kręcić się w prawo lub w lewo, zależnie od właściwości jej strumienia czy samego zbiornika. Oczywiście nie znaczy to, że nie istnieje tzw. efekt Coriolisa – pozorna zmiana toru ruchu obiektów związana z ruchem obrotowym Ziemi. Dzięki temu zjawisku na półkuli północnej wiatr ma tendencję do skręcania w prawo, a na południowej – w lewo (widać to na przykładzie huraganów). Natomiast efekt Coriolisa nie ma wpływu na tak małe akweny jak zawartość wanny, umywalki czy muszli klozetowej.

Wbrew powszechnie panującej opinii taka
zależność nie istnieje! To po prostu jeszcze
jeden popularnonaukowy mit