Czy wynalezienie penicyliny było dziełem przypadku?

W 1928 r. Alexander Fleming wyizolował ją z pleśni należącej do rodzaju pędzlaków (Penicilium sp.). Uczony badał różne  szczepy bakterii, hodując je na szklanych płytkach. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że  wyjeżdżając na urlop, zapomniał przykryć jedną z nich i do pożywki dostały się zarodniki pleśni. Po powrocie Fleming zamierzał wyrzucić zapleśniałą płytkę, ale zauważył, że w bezpośredniej bliskości grzyba kultury bakterii zostały zniszczone.