Czy zdolności mogą objawić się po 40-stce?

Z reguły wybitne zdolności umysłowe ujawniają się we wczesnym dzieciństwie. Ale np. John Wallis, słynny angielski matematyk, odkrył swoje zdolności dopiero w dojrzałym wieku. Zawdzięczamy mu m.in. wprowadzenie symbolu na oznaczenie nieskończoności. Był również pionierem kryptologii i prekursorem rachunku różniczkowego.