Czy zwierzęta rozumieją co do nich mówimy?

Głosy na ten temat są wśród naukowców podzielone. Jedni uważają, że zwierzęta instynktownie reagują na ton głosu i na gesty, które wykonujemy, gdy do nich mówimy. Inni natomiast sugerują, że zwierzęta rozumieją nas, gdy do nich mówimy, tłumaczą to, np. tym, że reagują one na swoje imiona.